วิธีตั้งค่า eMule

วิธีตั้งค่า eMule

วิธีตั้งค่า eMule – Preferensi eMule Clientport TCP UDP
3111 3222

TCP/IP kartu LAN
IP statis 192.168.1.1
subnetmask 255.255.255.0
IP gateway router modem 192.168.1.254
Server DNS modem 192.168.1.254

Admin modem Konfigurasi LAN
rentang IP dinamis router modem
IP statis 5

 • 192.168.1.1
 • 192.168.1.2
 • 192.168.1.3
 • 192.168.1.4
 • 192.168.1.5
  DHCP IP
  rentang IP statis
  ( DHCP IP statis )
  192.168.1.100 192.168.1.200
 1. Admin modem Server Virtual Port Forward
  port 1 2
 2. Simpan dan reboot router modem